Friday, 30/09/2022 - 19:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH CHÚC SƠN B

BÁO CÁO Sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

năm học 2019 - 2020

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

 

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

          1. Quy mô phát triển trường lớp:

          Năm học 2019 - 2020, phòng GD&ĐT Chương Mỹ quản lý, chỉ đạo toàn huyện: 115 trường học, trong đó có 37 trường THCS, 38 trường tiểu học, 40 trường Mầm non, 109 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; Tổng số có 2.110 nhóm, lớp với 78.370 học sinh và 4.909 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên (so với năm học trước tăng 64 nhóm lớp; tăng 1.147 học sinh). Với hệ thống trường lớp học như vậy đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng học tập của con em nhân dân trong toàn huyện.

          2. Chất lượng giáo dục:

          Học kỳ I vừa qua, ngành GD&ĐT huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; tăng cường nề nếp kỷ cương, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo giảng dạy và học tập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện mục tiêu “Kỷ cương nghiêm – Chất lượng thật – Hiệu quả cao”. Từ đó chất lượng giáo dục đại trà đã được nâng lên, chất lượng mũi nhọn được quan tâm đẩy mạnh và đầu tư đúng mức, chất lượng giáo dục toàn diện được trú trọng. Kết quả của các cấp học cụ thể như sau:

          2.1. Giáo dục mầm non:

          Tiếp thu hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, ngay từ đầu năm học phòng GD&ĐT đã chỉ đạo tốt các chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh,xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm,”, “Nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tập trung tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm điều kiện và môi trường giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ; Tích cực triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Chương trình đề án sữa học đường...

          Giáo dục mầm non có 40 trường (35 trường công lập, 05 trường ngoài công lập), có 785 nhóm lớp (518 nhóm lớp thuộc các trường công lập, 267 nhóm lớp thuộc các trường ngoài công lập và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) với 23.028 cháu ra lớp (17.582 cháu thuộc các trường công lập, 5.446 cháu thuộc các trường ngoài công lập và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục). So với năm trước tăng 7 nhóm lớp trong đó bao gồm cả nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; giảm 752 trẻ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà nhận thức các bậc phụ huynh đã thay đổi, đã huy động được 3.945 trẻ thuộc nhóm nhà trẻ ra lớp đạt 25,65 %; Mẫu giáo được 19.083 trẻ đạt 97,6%; riêng trẻ 5 tuổi có 7070 trẻ đạt 100%; 100 % trẻ khuyết tật ra lớp được giáo dục hòa nhập. 100% trường tổ chức ăn bán trú cho trẻ.

- Số trẻ được theo dõi biểu đồ: nhà trẻ 3.945 cháu, mẫu giáo 19.083 cháu.

- Trẻ suy dinh dưỡng

+ Nhà trẻ ở thể nhẹ cân 122 cháu, chiếm tỷ lệ 3,1 % (Giảm 0,1 %  so với năm trước). Ở thể thấp còi 126 cháu, chiếm tỷ lệ 3,2 % (giảm 0,1 % so với năm trước)

          + Mẫu giáo ở thể nhẹ cân 582 cháu chiếm tỷ lệ 3,05 %, (giảm 0,05% so với năm trước). Ở thể thấp còi có 610 cháu chiếm tỷ lệ 3,2 % (giảm 0,1 % so với năm trước).

100% các trường mầm non tự đánh giá chất lượng giáo dục theo hệ thống phần mềm do Sở GD&ĐT quy định. Đã có 4 đơn vị trường được đánh giá ngoài với kết quả cả 4 trường đạt cấp độ 2

  2.2. Giáo dục tiểu học: Tổng số có 38 trường 801 lớp, (tăng 38 lớp so với năm học 2018 - 2019) với 34.423 học sinh (tăng 1094 học sinh so với năm học 2018 - 2019), bình quân 42,98. học sinh/lớp.

          Chỉ đạo thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 22 và thông tư 30; Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh 2 đầu, công tác dạy ngoại ngữ, tin học cho học sinh trong các nhà trường.

          - Công tác tuyển sinh thực hiện đúng kế hoạch; đặc biệt đã làm tốt công tác tuyển sinh trực tuyến và phân luồng được đối tượng tuyển sinh. Đã tuyển được 7.322 trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Có 7.315 học sinh tuyển đúng tuyến, đạt 99,91%; có 07 học sinh tuyển trái tuyến, chiếm 0,09%.

- Duy trì sĩ số đạt 100%. Chỉ đạo 100% các trường dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo dạy đủ thời lượng không quá 7 tiết văn hóa/ngày; không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà, tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp. Có 38/38 trường thực hiện học 2 buổi/ngày với tổng số 34.423/ 34.423 học sinh tham gia, đạt tỉ lệ 100%.

Chỉ đạo việc đổi mới cách soạn giáo án và kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 22 và thông tư 30 tổ chức dạy tự chọn như tin học, ngoại ngữ. Có 08 trường tham gia dạy chương trình tiếng Anh Fonic, 15 trường tham gia chương trình Victoria và 15 trường học tiếng anh Ban Mai. Kết quả xếp loại năng lực và phẩm chất cụ thể như sau: Số học sinh được đánh giá, xếp loại là 34.319 em (có 104 học sinh khuyết tật). Không xếp loại học sinh khuyết tật.    

- Năng lực

+ Tự phục vụ, tự quản: Tốt  có 18.607 học sinh đạt tỷ lệ  53,3%

                                       Đạt có 15.816 học sinh đạt tỷ lệ 45,3 %

                                       Cần cố gắng có 476 học sinh, chiếm tỷ lệ 1,4%

+ Hợp tác :                     Tốt có 17.375 học sinh đạt tỷ lệ 49,8%

                                        Đạt: có 16.983 học sinh, đạt tỷ lệ 48,7. %

                                        Cần cố gắng có 540 học sinh, chiếm tỷ lệ 1,5 %

+ Tự học và giải quyết vấn đề: Tốt có 16.829 học sinh, đạt tỷ lệ 48,2.%

                                                  Đạt có 17.201 học sinh, đạt tỷ lệ 49,3%

                                                  Cần cố gắng có 868 học sinh, chiếm tỷ lệ 2,5%

- Phẩm chất: 

+ Chăm học chăm làm: Tốt có 17.899 học sinh, đạt tỷ lệ 51,3%

                                       Đạt có 16.459 học sinh, đạt tỷ lệ 47,2%

                                       Cần cố gắng 540 học sinh, chiếm tỷ lệ 1,5%

+ Tự tin, trách nhiệm : Tốt có 17.910 học sinh, đạt tỷ lệ .51,3%

                                     Đạt có 16.708 học sinh, đạt tỷ lệ 47,9%

                                     Cần cố gắng có 280 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,8%

+ Trung thực, kỷ luật : Tốt có 20.938 học sinh, đạt tỷ lệ 60%

                                      Đạt có 13.788 học sinh, đạt tỷ lệ 39,5%

                                      Cần cố gắng có 173 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,5%

+ Đoàn kết, yêu thương: Tốt có 22.085  học sinh, đạt tỷ lệ 63,3%

                                        Đạt có 12.672 học sinh, đạt tỷ lệ 36,3%

                                        Cần cố gắng có 138 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,4%

- Kết quả kiểm tra định kỳ cuối HK 1

+ Môn toán: Điểm từ trung bình trở lên có 30.543 em, đạt tỷ lệ 89%

+ Môn tiếng Việt: Điểm từ trung bình trở lên có 31.573 em, đạt tỷ lệ 92%

Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tiểu học tổ chức thi giáo viên dạy giỏi trên tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục toàn diện. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đã có 38/38 trường có giáo viên tham gia, đạt 100%.

          2.3. Giáo dục Trung học cơ sở: Tổng số 37 trường; với 524 lớp; 20.919 học sinh (tăng 19 lớp, tăng 805 học sinh so với năm học trước), bình quân 39,92 hs/lớp.

Tăng cường chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; tổ chức tập huấn về qui trình ra đề thi, kiểm tra, đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên theo đúng kế hoạch của Sở và UBND huyện. Thực hiện đẩy đủ các chuyên đề về tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường THCS đối với các chuyền đề của Sở GD&ĐT, trường bồi dưỡng cán bộ GD Hà Nội tổ chức.

Công tác tuyển sinh đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến một cách nghiêm túc, đúng kế hoạch tuyển sinh, bảo đảm số học sinh trên lớp. Đã huy động được 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 (5.508 em). Có 5.476 em được tuyển sinh đúng tuyến, đạt 99,4%, 32 em tuyển sinh trái tuyến, chiếm 0,6%

- Đã chỉ đạo triển khai mô hình trường học mới (VNEN), có 02 trường THCS tham gia (THCS Quảng Bị, THCS Thụy Hương) có 2 lớp khối 8 và 2 lớp khối 9 với 137 học sinh. Việc thực hiện giảng dạy theo mô hình VNEN đã tạo được các nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự gắn kết chặt chẽ của phụ huynh và cộng đồng tham gia cùng nhà trường trong hoạt động giáo dục học sinh.

Về duy trì sĩ số: Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 99,94%. Có 14 học sinh bỏ học ở các trường THCS: TT Chúc Sơn; Ngọc Hoà; Thuỵ Hương; Lam Điền; Hoàng Văn Thụ; Hữu Văn; Phú Nghĩa, Phụng Châu...

Kết quả giáo dục hai mặt:

          + Về Hạnh kiểm

Loại

Kết quả kỳ I năm học 2019 -2020

So với kỳ I năm học 2018-2019

Tốt

86,7%

Giảm 0,1 %

Khá

10 %

Giảm 0,9 %

Trung bình

3,2 %

Tăng 1 %

Yếu

0,1 %

 

+ Về Học lực

Loại

Kết quả kỳ I năm học 2019 -2020

So với kỳ I năm học 2018-2019

Giỏi

23,84 %

Giảm 3,39 %

Khá

45,46 %

Tăng 1,69 %

Trung bình

26,62 %

Tăng 1,17 %

Yếu

4,06 %

Tăng 0,55 %

Kém

0,02 %

Giảm 0,02 %

           Các trường tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp gắn với việc sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học đặc biệt là thiết bị dạy học hiện đại.

Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện và quản lí các hoạt động chuyên môn qua trang mạng giáo dục "Trường học kết nối". Đã có 37/37 trường THCS tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn qua mạng trực tuyến và trường kết nối, mỗi giáo viên có 1 tài khoản riêng để sử dụng trao đổi với giáo viên, đối với giáo viên chủ nhiệm có tài khoản học sinh để trao đổi bài và hướng dẫn học tập tại nhà và trả lời các câu hỏi mà học sinh đề ra. Đã có 955 tài khoản của giáo viên, 12.351 tài khoản của học sinh đăng  ký và tham gia sinh hoạt chuyên môn trên mạng.

          Đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng tổ trưởng các tổ chuyên môn. Tập huấn giảng dạy cho giáo viên về quy chế chuyên môn ngay từ đầu năm học. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên thư viện, cán bộ công nghệ thông tin và các chuyên đề được tổ chức tại các cụm miền theo từng bậc học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các cụm miền theo từng bậc học, từng môn học, từng chuyên đề đã giúp giáo viên được trao đổi chuyên môn, phương pháp giảng dạy. Qua đó chất lượng đại trà các nhà trường đã được nâng lên và giảm khoảng cách giữa vùng miền.

Chất lượng mũi nhọn đã được nâng cao:Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện có 1.376 em dự thi ở 9 môn văn hoá và khoa học. Kết quả có 895 em được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện, đạt tỷ lệ 65,04% so với số học sinh dự thi. Trong đó có 468 học sinh được tham gia dự thi vòng II để chọn thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố là 110 em ở 9 môn và môn khoa học.

Đã tổ chức tốt cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 với tổng số 194 học sinh dự thi. Kết quả đã có 03 giải nhất;  03 giải nhì; 05 giải ba; 08 giải khuyến khích; 141 học sinh được công nhận.

          - Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường THCS xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với đặc điểm của từng trường, phân công chuyên môn đảm bảo đúng quy chế, dạy tự chọn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, dạy học theo định hướng trải nghiệm theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh tham gia giáo dục kỹ năng sống, mời các chuyên gia, tổ chức các hội thảo, nghe thời sự theo các chủ đề, chủ điểm trong các tháng của năm học.

          Chỉ đạo tổ chức tốt cuộc thi kỳ thi toán học và khoa học bằng tiếng anh, đã có 03 trường THCS tổ chức tham dự Thành phố với 12 học sinh tham gia.

          Chỉ đạo và tổ chức tốt cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho lớp 8, 9; kết quả có 6 sản phẩm dự thi cấp huyện, có 01 sản phẩm dự thi cấp thành phố và đạt giải Tư.

          - Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức tốt công tác dạy nghề và chỉ đạo quản lý học nghề cho học sinh lớp 8 ngay từ đầu năm học và hoàn thiện công tác dạy nghề đối với học sinh lớp 9 ở 2 nghề đó là nghề điện kỹ thuật và nghề Tin học với tổng số 4.732 học sinh tham dự học nghề.

- Đã tổ chức thành công hội thi giáo viên dạy giỏi ở 03 bộ môn (môn Vật lý, Sinh học, Tiếng anh). Qua hội thi đã công nhận được 82/83 thầy cô giáo là giáo viên giỏi cấp huyện, đạt tỷ lệ 98,79% (trong đó có 06 giải nhất, 06 giải nhì, 10 giải ba, 60 đồng chí được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện). Đã chọn ra được 06 thầy cô giáo chuẩn bị dự thi cấp thành phố. Các trường làm tốt phong trào bồi dưỡng giáo viên giỏi đó là THCS Bê Tông, THCS Hữu Văn ( mỗi trường có 01 giải nhất, 01giải ba), THCS Lương Mỹ (02 giải nhì), THCS Ngọc  Hoà , Đông Phương Yên, Thanh Bình; Trường Yên ( mỗi trường có 01 giải nhất); THCS Đồng Phú (02 giải ba)...

- Quản lý chặt chẽ việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong các nhà trường đảm bảo đúng quy chế và chất lượng. Học kỳ I đã có 37/37 trường được cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm cho 18.399 học sinh. Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường THCS thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND huyện về thủ tục cấp phép, thu chi tài chính dạy thêm - học thêm....Chỉ đạo các trường tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh trung bình yếu góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà trong nhà trường và giảm khoảng cách giữa các vùng miền trong huyện.

            - Công tác cấp phát bằng tốt nghiệp THCS được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. phòng GD&ĐT đã in và cấp phát đầy đủ bằng tốt nghiệp THCS cho 4.553 học sinhlớp 9 đỗ tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 theo đúng lịch chỉ đạo của sở GD&ĐT Hà Nội.

          3. Công tác y tế học đường:

Các cấp học đã triển khai đồng bộ công tác y tế trường học tới 100% các nhà trường. Các trường học đã nghiêm túc thực hiện các quy định về vệ sinh trường học như quy định về trường học, bàn ghế, chiếu sáng học đường, nguồn nước sạch, cảnh quan, môi trường, phòng chống tai nạn thương tích đạt kết quả tốt.

Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế các xã, thị trấn chỉ đạo các trường làm tốt công tác tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch, bệnh sốt xuất huyết; tổ chức tiêm phòng sởi Rubenla, viêm gan B, tẩy giun..... cho học sinh. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Qua kiểm tra cho thấy các nhà trường đều bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.

Chỉ đạo các trường kiểm tra, rà soát tình hình vệ sinh ở các trường học và báo cáo việc sử dụng để bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng GD&ĐT đã tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT.

Trong học kỳ I đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầu năm cho 100% học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập. Tổ chức 3 lớp tập huấn với  hơn 200 lượt người về vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng khám bệnh, nha học đường, mắt học đường tiêm phòng sởi Rubenla cho hiệu trưởng, cán bộ y tế các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Đã thực hiện nghiêm túc đề án Chương trình sữa học đường trong các trường mầm non, tiểu học. Học kỳ I năm học 2019 - 2020 có 33.161 học sinh tiểu học đăng ký uống sữa đạt tỷ lệ 94,77%, có 15.209 cháu học sinh các trường mầm non công lập đăng ký uống sữa đạt tỷ lệ 97,72%, có 2.627 cháu học sinh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đăng ký uống sữa đạt tỷ lệ 77,44%. Toàn huyện có 50.997 học sinh đăng ký tham gia chương trình sữa học đường đạt tỉ lệ 94,53%.

4. Công tác văn nghệ, thể dục thể thao

Đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội khỏe phù đổng huyện Chương Mỹ năm học 2019 – 2020 dành cho học sinh các phổ thông. Kết quả đã có 61 giải nhất, 61giải nhì, 120 giải ba. Đã chọn cử 76 em tham gia dự thi cấp thành phố với kết quả đạt được 4 huy chương vàng, 2 huy chương đồng.

5. Công tác phổ cập:

Thực hiện kế hoạch phổ cập, các nhà trường đã tiến hành điều tra, hoàn thành hồ sơ phổ cập và đã được đoàn kiểm tra của sở GD&ĐT kiểm tra hồ sơ công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và phổ cập giáo dục bậc Trung học ở các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Đến nay toàn huyện có 32/32 xã thị trấn được công nhận chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, công tác xoá mù chữ mức độ II, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III, phổ cập giáo dục THCS mức độ III.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phần mềm hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, cập nhật số liệu, kết quả phổ cập giáo dục tính đến hết năm 2019 tới 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Việc triển khai phần mềm hệ thống thôn tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được phòng GD&ĐT triển khai theo đúng hướng dẫn, quy định của Sở GD&ĐT.

          6. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

Ngay từ đầu năm học phòng GD&ĐT đã phối hợp với phòng Nội vụ huyện tiến hành điều tra, rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên toàn ngành, sớm ổn định đội ngũ ngay từ đầu năm học. Đã tham mưu UBND huyện có văn bản thỏa thuận đồng ý cho các trường mầm non, tiểu học, THCS hợp đồng giáo viên, nhân viên khi nhà trường thiếu. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019, đã tuyển được 238 đồng chí giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học, THCS; tiếp tục rà soát thống kê số lượng giáo viên biên chế, tổng hợp danh sách giáo viên hợp đồng lao động theo yêu cầu của Sở Nội vụ thành phố; trên cơ sở số giáo viên hiện có, tham mưu UBND huyện đề xuất với thành phố cho xét tuyển đối với những đồng chí giáo viên hợp đồng từ năm 2015 trở về trước. Đến nay đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các nhà trường được bố trí đủ về số lượng, đã cơ bản cân đối ở các bộ môn.

Thường xuyên rà soát, phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ bảo đảm kịp thời đủ số lượng và nâng cao chất lượng.

Công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 được tổ chức bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Trong năm 2019 đã tổ chức được 38 lớp bồi dưỡng cho 4.721 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tin học, cử 247 cán bộ quản lý đi tập huấn các lớp do sở GD&ĐT tổ chức học; 41 đồng chí tham gia học Trung cấp lý luận chính trị, có 128 đồng chí học đại học và sau đại học.

7.  Công tác Tài chính, cơ sở vật chất và xây dựng trường chuẩn quốc gia:

- Ngay từ đầu năm học, phòng GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Hiệu trưởng và trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường với lãnh đạo các xã thị trấn để phổ biến quy định về các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường;

Phòng GD&ĐT đã thực hiện việc Ủy quyền của UBND huyện về việc trực tiếp ký phê duyệt các khoản thu trong các nhà trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức kiểm tra các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh cho nhà trường; Thực hiện giao dự toán ngân sách năm 2020 cho từng trường, đảm bảo tỷ lệ chi cho con người theo quy định của Nhà nước. Thực hiện miễn giảm học phí hỗ trợ ăn trưa, chi phí hỗ trợ cho học sinh diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo quy định. Tiếp tục thực hiện ba công khai và bốn kiểm tra trong quản lý tài chính.

Thực hiện tôt các chính sách ưu tiên trong giáo dục đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, huy động tối đa trẻ khuyết tật học hòa nhập và tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dạy các lớp học hòa nhâp.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em, xây dựng trường chuẩn quốc gia: Các trường cơ bản có đủ phòng học, bàn ghế bảo đảm đúng quy định. Năm học 2019 - 2020 các trường tiểu học, THCS có 37/37 trường có đủ phòng học học 1 ca; tiểu học có 38/38 trường đủ phòng học để thực hiện học 2 buổi/ ngày; Các trường Mầm non mỗi lớp có 1 phòng học và bảo đảm thực hiện bán trú.

Cung cấp trang thiết bị phòng học bộ môn cho các trường xây dựng trường chuẩn Quốc gia, phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học, giáo dục toàn diện.

          Công tác sách thiết bị, thư viện được quan tâm triển khai thực hiện ngay từ hè các trường đã chủ động đăng ký sách giáo khoa, đồ dùng dạy - học và đã cung ứng đầy đủ kịp thời bảo đảm đúng nhu cầu sử dụng của các nhà trường.

          Trang bị đủ đồ chơi ngoài trời tại các khu trung tâm và ở một số khu lẻ có đủ điều kiện đảm bảo an toàn phục vụ vui chơi giải trí cho trẻ mầm non.

          - Chỉ đạo xây dựng được 5trường đạt chuẩn quốc gia ( tiểu học Chúc Sơn B, tiểu học Văn Võ, tiểu học Hoàng Diệu, THCS Thủy Xuân Tiên, THCS Tiên Phương). Nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 79 trường, đạt tỷ lệ 71,82%. Công nhận lại được 02 trường đó là THCS Lam Điền, THCS Bê Tông

          8. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào của ngành .

          Tổ chức triển khai thực hiện các cuộc vận động như: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”,  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”,  cuộc vận động “Hai không” đã được các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc.

          Toàn ngành đã tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ đó đã tạo được mối quan hệ giữa thầy với trò thân thiện hơn, nhà trường đã có nhiều khởi sắc, cơ sở vật chất, môi trường sư phạm được quan tâm, xây dựng theo hướng “xanh - sạch - đẹp và an toàn”.

          Cùng với các hoạt động chuyên môn, các hoạt động thể dục- thể thao luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện. Phòng GD&ĐT đã phối hợp cùng với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện xây dựng điều lệ và tổ chức tốt các cuộc thi thể dục thể thao năm 2019 và đã đạt kết quả tốt.

          Công tác xã hội từ thiện: các nhà trường luôn quan tâm thực hiện bằng những việc làm thiết thực như ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, trợ cấp giúp đỡ cán bộ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mua tăm ủng hộ người mù, khuyên góp được trên 5 nghìn quyển truyện, 648 chiếc áo rét, 27 suất học bổng ủng hộ các em học sinh và 01 suất quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trường tiểu học, THCS Chiềng Yên, tỉnh Sơn La. Toàn ngành đã ủng hộ được.

+ 85 triệu 050 nghìn đồng cho quỹ ủng hộ giáo dục các tỉnh miền núi, vùng sâu khó khăn theo lời kêu gọi của Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Hà Nội.

+ Nhân ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND huyện trao 51 suất quà cho các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và 71 suất quà cho học sinh khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 101 triệu 800 ngàn đồng từ nguồn quỹ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và Qũy vì người nghèo; Đề nghị ngành giáo dục Hà Nội tặng 05 suất quà cho 05 giáo viên đang điều trị bệnh nan y và 131 suất quà cho học sinh khuyết tật với trị giá 40 triệu 200 ngàn đồng. Ngành giáo dục tổ chức gặp mặt và tặng quà cho vợ, con chiến sỹ đang công tác tại biển đảo với số tiền 22 triệu đồng.

+ Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức đợt hiến máu tình nguyện được đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành tham gia kết quả đã có gần 900 người của các trường tham gia và đã hiến được 491 đơn vị máu.

          9. Công tác quản lý:

          Tăng cường các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý từ cơ sở đến cơ quan phòng GD&ĐT với phương châm chỉ đạo quản lý sâu sát với cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng về công tác quản lý nhà nước về giáo dục và quản lý tài chính trong các nhà trường.

          Phòng GD&ĐT đã thường xuyên kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập, các đơn vị trường học trên địa bàn. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh về thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy và nuôi dưỡng bảo đảm theo quy định.

Phát động mỗi cán bộ quản lý có một sáng kiến trong công tác quản lý. Mỗi giáo viên có 01 sáng kiến kinh nghiệm hoặc có ít nhất một bài giảng điện tử tốt nhất. Từ đó xây dựng kho dữ liệu chung về sáng kiến kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy để triển khai áp dụng vào thực tiễn quản lý chỉ đạo và tổ chức giảng dạy trong các nhà trường.

          Chỉ đạo các nhà trường tăng cường các phần mềm quản lý như quản lý hồ sơ trường, quản lý kết quả học tập, quản lý cán bộ, phần mềm kế toán, phần mềm hỗ trợ soạn giảng.....

          10. Công tác thanh, kiểm tra

          Đã xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm học 2019 - 2020. Rà soát, bổ sung đội ngũ thanh tra viên kiêm nghiệm. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên thanh tra. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên. Tăng cường kiểm tra đột xuất. Đã tổ chức kiểm tra công tác tự kiểm tra nội bộ của 08 trường mầm non, 08 trường tiểu học, 04 trường THCS. Đã tổ chức kiểm tra chuyên môn được 110 trường (mầm non 35 trường, tiểu học 38 trường, THCS 37 trường).

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cấp phát, quản lý và sử dụng văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định, giải quyết đơn thư về khiếu nại, tố cáo kịp thời, không còn tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo bị tồn đọng. Trong học kỳ I toàn ngành có tổng số 08 đơn thư kiến nghị phản ánh, không có đơn thư tố cáo. Phòng GD&ĐT huyện đã tiến hành giải quyết 08 đơn thư theo thẩm quyền.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Kết quả, ưu điểm nổi bật

           Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học của sở GD&ĐT, với những nhiệm vụ trọng tâm đã được phòng GD&ĐT triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt. Quy mô trường lớp, học sinh phát triển hợp lý, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Chất lượng đại trà được nâng lên góp phần làm giảm khoảng cách giữa các trường và các vùng miền; Tổ chức nghiêm túc, đảm bảo chất lượng các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi; Kỳ tuyển sinh đầu cấp đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế và đạt chất lượng cao. Tổ chức tốt các phong trào văn hóa văng nghệ, thể dục thể thao. Tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm phát triển sự nghiệp GD&ĐT, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa và đã xây dựng được 05 trường học đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia lên 79 trường (đạt tỷ lệ 71,82%). Công tác phối hợp với các phòng ban, ngành đoàn thể được triển khai thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tiếp tục triển khai, vận dụng sáng tạo gắn với việc thực hiện chương trình công tác của Huyện uỷ, UBND huyện về Phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng.

           Những thành tích toàn diện, nổi trội trên đã khẳng định sự ổn định và tiếp tục vững bước đi lên của ngành giáo dục huyện Chương Mỹ. Đó là điều kiện cơ bản để ngành giáo dục tiếp tục vươn lên trong học kỳ II và quyết tâm và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2019 - 2020.

2. Khó khăn, hạn chế

          - Chất lượng giáo dục đại trà giữa các vùng miền vẫn còn chênh lệch. Đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa và những xã kinh tế khó khăn, học sinh học lực trung bình còn chiếm tỷ lệ khá cao, vẫn còn có học sinh yếu.

          - CSVC trang thiết bị ở một số trường chưa quan tâm thường xuyên, thiếu kiểm tra về việc bảo quản và sử dụng của cán bộ, giáo viên, học sinh.

          - Công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ ở các nhà trường chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là công tác bồi dưỡng nguồn quy hoạch đã được phê duyệt.

          - Công tác thanh kiểm tra còn ít, hiệu quả chưa cao, nhất là công tác tự kiểm tra trường học. Một số trường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chưa khoa học, thiếu tính kế hoạch, một số Ban giám hiệu nhà trường chưa được thống nhất cao, việc quản lý, phân công và sử dụng lao động chưa hợp lý nên hiệu quả còn thấp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo, lương tâm trách nhiệm người thầy còn xem nhẹ dẫn đến vẫn còn hiện tượng đơn thư tố cáo nặc danh, vô danh, mạo danh vượt cấp nhằm nói xấu cán bộ quản lý và làm giảm uy tín của người thầy và ảnh hưởng chung với ngành.

          - Công tác tham mưu ở một số trường chưa tốt, chưa tạo được sự đồng thuận cao giữa nhà trường với chính quyền địa phương. Sự phối kết hợp giữa nhà trường với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, với Ban đại diện cha mẹ học sinh thiếu chặt chẽ làm ảnh hưởng tới môi trường và chất lượng giáo dục.

          3. Biện pháp khắc phục

          - Chỉ đạo các nhà trường tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức nhà giáo, nêu cao tinh thần trách, lương tâm nghề nghiệp; tích cực đổi mới các biện pháp, phương pháp giáo dục đối với học sinh nhằm giảm bớt sự chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.

          - Chỉ đạo các nhà trường thường xuyên kiểm tra, rà soát, tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ dạy, học trong nhà trường.

          - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ ở các nhà trường, đặc biệt là công tác bồi dưỡng nguồn quy hoạch đã được phê duyệt.

          - Tích cực thực hiện tốt công tác tự kiểm tra trường học. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý khoa học hơn, có tính kế hoạch, Ban giám hiệu nhà trường phải thống nhất cao trong việc quản lý, phân công và sử dụng lao động.

- Tich cực tham mưu với địa phương, tạo sự đồng thuận cao giữa nhà trường với chính quyền địa phương. Làm tốt công tác phối kết hợp giữa nhà trường với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tạo môi trường và chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

         

          Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 - 2020 của ngành đề ra, trong học kỳ II toàn ngành cần phải tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường chỉ đạo và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Chuẩn bị tốt các điều kiện đề nghị UBND thành phố, sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra, công nhận các danh hiệu đăng ký thi đua.

2. Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện phát triển mạng lưới trường lớp trên cơ sở quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt, phát triển cân đối các ngành học đảm bảo quy mô phát triển giáo dục phù hợp với từng vùng miền. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, công tác xoá mù chữ mức độ II, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III, phổ cập giáo dục THCS mức độ III. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non”. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập tại các địa phương.

3. Tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho học sinh.

4. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Chú trọng chỉ đạo dạy và học theo hướng đổi mới; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và từng bước phát huy việc quản lý trường học bằng hệ thống phần mềm tin học. Thực hiện tốt công tác xét tốt nghiệp đảm bảo đúng chất lượng.Tăng cường bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và  tổ chức tốt các kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, an toàn và chất lượng. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT; thực hiện các hoạt động ngoại khóa chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.       

5. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học; tiếp tục tham mưu UBND huyện tăng cường đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn, trang bị thiết bị phục vụ dạy học. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục tại các địa phương; Tăng cường công tác khuyến học khuyến tài tại các xã, các nhà trường .... Tăng cường chỉ đạo trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn đi vào hoạt động hiệu quả nhằm xây dựng xã hội học tập, thực hiện đảm bảo công bằng trong giáo dục.

          7. Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý giáo dục, sâu sát cơ cở với phương châm “Kỷ cương trong quản lý, thực chất trong đánh giá”; tăng cường quản lý chất lượng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trường học và chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành. Chỉ đạo việc đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp; Chú trọng công tác cải cách hành chính, tăng cường năng lực và cải tiến công tác quản lý, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường học.

Tiếp tục  kiểm tra rà soát, cân đối đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Phối hợp với phòng Nội vụ làm tốt công tác tham mưu với UBND huyện bố trí, sắp xếp ổn định cơ cấu đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

          Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, nhất là việc kiểm tra khắc phục những tồn tại sau khi kiểm tra, thanh tra; kiểm tra, giải quyết dứt điểm kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài.

Tăng cường các hoạt động nội, ngoại khóa đảm bảo nội dung giáo dục toàn diện. Chỉ đạo tổng kết năm học, chủ động tham mưu với HĐGD, Hội khuyến học tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng nhân học sinh giỏi tiêu biểu ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6. Phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2020 và xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh năm học 2020 - 2021 đảm bảo đúng quy định.

          Trên đây là kết quả các mặt công tác học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 của Ngành GD&ĐT huyện Chương Mỹ. Phòng GD&ĐT trân trọng báo cáo.         

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Lãnh đạo, CV PGD;

- Các trường MN, TH, THCS;

- Lưu: VT.

                       TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                   Đã ký

 

 

                        Nguyễn Đức Hòa

 

                                                                                     

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 16
Tháng 09 : 549
Năm 2022 : 282.380