Tuesday, 05/07/2022 - 03:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH CHÚC SƠN B

Lịch thi học kì 1 năm học 2019 -2020

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2019-2020 Thực hiện  Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/ 8 /2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ công văn số 3869/BGDĐT-GDTH, ngày 26 /8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-UBND, ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn hướng dẫn số 3929  /SGDĐT-GDTH, ngày 10 / 9 /2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2019-2020 Thực hiện  Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/ 8 /2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ công văn số 3869/BGDĐT-GDTH, ngày 26 /8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-UBND, ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn hướng dẫn số 3929  /SGDĐT-GDTH, ngày 10 / 9 /2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

                         Kính gửi : Ông (bà) hiệu trưởng các trưởng Tiểu học

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2019-2020 Thực hiện  Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/ 8 /2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ công văn số 3869/BGDĐT-GDTH, ngày 26 /8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-UBND, ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn hướng dẫn số 3929  /SGDĐT-GDTH, ngày 10 / 9 /2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

           Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HKI năm học 2019-2020 hai môn Toán và Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học  từ  khối lớp 1 đến khối lớp 5. ( Thực hiện  TT 22/ Bộ GD&ĐT) như sau:

           1. Công tác tổ chức: Yêu cầu các nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ cuối HKI nghiêm túc, đúng quy chế:

          - Tổ chức tốt công tác ôn tập theo chương trình.

          - Phân công đổi chéo giáo viên giữa các khối lớp.

          - Tập trung chấm bài tại trường theo lịch.

           2. Thời gian: Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối  HKI và tổng hợp kết quả báo cáo về phòng GD&ĐT:

          + Ngày tổ chức kiểm tra:  07/ 01/2020( Thứ 3)

          + Chấm bài kiểm tra định kỳ cuối HKI:   ngày 8/01/2020 ( Thứ 4)

          + Nộp kết quả bài kiểm tra định kỳ cuối HKI tổng hợp kết quả và báo cáo về phòng GD&ĐT: ngày 10/01/2020 (về tổ chuyên môn Tiểu học)

          Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học nghiêm túc triển khai thực hiện.

Lưu ý: - Phòng GD&ĐT giao cho các nhà trường chủ động ra đề kiểm tra cuối HKI cho HS từ khối lớp 1đến khối lớp 5, nội dung kiểm tra sát với kiến thức đã học trong chương trình từ tuần 1 đến tuần 17.  

          -  Tổng hợp kết quả bài kiểm tra định cuối HKI theo mẫu đã gửi, làm trên bảng tính Exel, phông chữ Times New Roman gửi bằng văn bản có dấu đỏ và qua hòm thư điện tử về Tổ chuyên môn Tiểu học.

  • Nghỉ HKI :Ngày 11/1/2020( Thứ 7).Ngày bắt đầu HKII ngày 13/1/2020 (thứ 2). Theo khung  thời gian năm học.

       Nơi nhận                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                        

-Lãnh đạo Phòng(Để B/cáo);                                                       

-Như đề gửi;                                                                                                    Đã ký

-Lưu VT

                                                                                                                                       Tạ Thị Thu Hương              

                                

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 80
Tháng 07 : 121
Năm 2022 : 4.557